ફાળવણીમાં મેન બાગકામ

  ઉત્તર અને પશ્ચિમ બ્રિસ્ટલ લોકેલિટી પાર્ટનરશિપમાં આપનું સ્વાગત છે

  બી.એન.એસ.એસ.જી.ની અંદર ઉત્તર અને પશ્ચિમ બ્રિસ્ટોલનું સ્થાન દર્શાવતો નકશો. મે 2022 ની સ્થિતિ: ઉત્તર અને પશ્ચિમ બ્રિસ્ટોલમાં આશરે 208 હજાર લોકોની વસ્તી.

  નોર્થ એન્ડ વેસ્ટ બ્રિસ્ટલ લોકલ પાર્ટનરશિપ તંદુરસ્ત, સુખી સમુદાયોનું સર્જન કરવા અને તેમને ટેકો આપવા ઇચ્છે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે બીમાર ન હોવા કરતાં સારું હોવું એ ઘણું વધારે છે. તે મિત્રો, પરિવાર અને પડોશીઓ સાથે સ્વાગત અને જોડાણની લાગણી વિશે છે. તે વ્યવહારુ બાબતો વિશે પણ છે, જેમ કે પોષક આહાર અને હરિયાળી જગ્યાની સુલભતા, પૈસાની ચિંતામાં ઘટાડો અને સારી ગુણવત્તાવાળા આવાસોમાં રહેવું. અમે ઉત્તર અને પશ્ચિમ બ્રિસ્ટોલનું નિર્માણ કરવા ઇચ્છીએ છીએ, જ્યાં સ્વૈચ્છિક, સમુદાય, વિશ્વાસ અને સામાજિક સાહસ (વીસીએફએસઈ) ક્ષેત્રની સંસ્થાઓ, જીપી, હોસ્પિટલો, સામુદાયિક આરોગ્ય અને સામાજિક સંભાળ સેવાઓ સાથે મળીને લોકોની શ્રેષ્ઠ સેવા કરવા માટે ખભેખભો મિલાવીને કામ કરે. કામ કરવાની આ એક ઉત્તેજક નવી રીત છે અને તે સમય જતાં ફરક પાડશે.

  અમે નોર્થ અને વેસ્ટ બ્રિસ્ટોલમાં રહેતા અને કામ કરતા લોકોને યોગ્ય સમયે યોગ્ય ટેકો મળી શકે તે સુનિશ્ચિત કરીને તેમને સારી રીતે સક્ષમ બનાવવા માગીએ છીએ. અમારી દ્રષ્ટિ એ છે કે સમુદાયો લોકોને ઘરે સ્વતંત્ર રીતે રહેવાનું ચાલુ રાખવા માટે સક્ષમ બનાવવા માટે લોકોની આસપાસ લપેટે છે. જ્યારે લોકો બીમાર પડે છે, ત્યારે અમે ઇચ્છીએ છીએ કે સેવાઓ તેમની જરૂરિયાતોને વધુ સારી રીતે પૂર્ણ કરે અને વધુ જોડાય, તેથી વ્યક્તિઓએ ફક્ત એક જ વાર તેમની વાર્તા કહેવી પડે છે. અમે એટલા નસીબદાર છીએ કે અમારી સેવાઓને સહ-ડિઝાઇન કરવામાં મદદ કરવા માટે સંસ્થાઓ અને જીવંત અનુભવ ધરાવતા લોકો છે.

  નોર્થ એન્ડ વેસ્ટ બ્રિસ્ટલ લોકલેલિટી પાર્ટનરશિપ એટલે હાલની સેવાઓને બદલવાને બદલે બિંદુઓને જોડવાની વાત છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિનો સમુદાય, આરોગ્ય અને કાળજી તંત્રનો અનુભવ તેમને સમજાય, નહીં કે સંસ્થાકીય સરહદો અને માળખાંઓ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે. અમે અમારી યાત્રાની શરૂઆતમાં છીએ. અમને તે બધા સમય બરાબર નહીં મળે અને અમે રસ્તામાં શીખીશું. અમે આશા રાખીએ છીએ કે સાથે મળીને કામ કરીને, આપણી વસ્તીની વિવિધતાની ઉજવણી કરીને અને સમુદાયોને સાંભળીને, અમે સમાનતામાં વધારો કરીશું અને અમારા વિસ્તારમાં રહેતા અને કામ કરતા લોકોના જીવનમાં સુધારો કરીશું.

  જો તમને આ માહિતી વૈકલ્પિક ફોર્મેટ અથવા ભાષામાં જોઈતી હોય, તો કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો.